Ngôi sao phát thanh Toro?

2019-10-22 16:45:09

Vào ngày 16, chương trình giải trí MBC 'Radio Star' đã được giới thiệu là 'Bạn làm gì khi chơi?' Người mẫu Lee So-ra, Nhóm bay lên trời và Thư viện người tạo 1 người.

Trong chương trình phát sóng, Lee Sora nói, "Tôi đã làm chậm rất nhiều những ngày này. Tôi không thể tìm thấy vị trí của chìa khóa xe hoặc bãi đậu xe."

Lý do cho điều đó là gì?

Thư viện lớn là lợi nhuận kiếm được với tư cách cá nhân, nhưng Dotty đang điều hành một công ty có số lượng lớn người sáng tạo, vì vậy số tiền sẽ khác nhau.

Thư viện lớn đã ra mắt với tên Say Club Music J Racer vào năm 2002 và đã hoạt động trên YouTube sau Daum TV Pot và kênh truyền hình châu Phi.