encncnidesvi

Buổi hòa nhạc của Nahoon đã được bán hết, cho thấy tình trạng của blue chip vĩnh cửu

2019-10-22 17:45:09

Buổi hòa nhạc của Nahuna đã bán hết

Buổi hòa nhạc của ca sĩ Nahuna đã được bán hết, gây ra một chủ đề nóng.

Bản hòa nhạc đủ nóng để trang trí thanh kiếm.

Trường hợp bán hết là 20 phút sau khi việc bán vé bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày 22.

Đó là một ví dụ về mức độ phổ biến của Nahuna.

Buổi hòa nhạc đã bán hết rằng Nahuna là một con chip màu xanh vĩnh cửu.

Thật đáng tiếc khi những người không nhận được vé vì tình trạng bán hết.

Nhà tổ chức đã thông báo chính thức bán buổi hòa nhạc của Nahuna và lý do buổi hòa nhạc được bán hết là vì nó có chỗ ngồi 30.000 chỗ ngồi.

Buổi hòa nhạc được bán hết là một trường hợp nhắc nhở tôi rằng Nahuna là một thẻ lớn phòng vé bất kể mùa hay mùa.

Tầm vóc của Nahuna đã tăng vọt một lần nữa khi buổi hòa nhạc được bán hết.

encncnidesvi