encncnidesvi

Lee Jae-myung, thống đốc tỉnh Gyeonggi, đã ban hành lệnh hạn chế lắp ráp các cơ sở tôn giáo nếu chúng không được đặt cách đó hai mét.

2020-03-11 18:45:08

encncnidesvi