encncnidesvi

Tuyên bố đại dịch, tuyên bố đại dịch, xếp hạng cảnh báo cao nhất của WHO đối với các bệnh truyền nhiễm ... Cúm Hồng Kông đã giết chết hơn 1 triệu người và giết chết 1.500 người

2020-03-12 19:05:08

encncnidesvi