encncnidesvi

Trạng thái Corona 19, 84 xác nhận bổ sung ... Tổng cộng 8.320

2020-03-17 11:45:05

Vào ngày 17, số trường hợp được xác nhận bị nhiễm Corona 19 tại Hàn Quốc đã tăng 84 người trong một ngày và tổng số trường hợp được xác nhận tại Hàn Quốc hiện là 8.320.

Số người chết tăng lên 82.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Giám đốc Eunkyung Kyung) vào lúc 00:00 trong ngày, số người được xác nhận đã tăng 84, so với 00:00 ngày hôm trước, lên 8.320.

Nhìn vào số lượng dân số corona19 tăng lên gồm 84 người, Daegu có số lượng lớn nhất là 32, và Gyeongbuk có năm người.

Số lượng bệnh nhân được xác nhận tích lũy ở Daegu là 6.098, và Gyeongbuk là 1.169.

Ở vùng Gyeonggi, 31 người xác nhận mới đến từ nhà thờ Seongnam Grace River.

Tại Seoul, có thêm 12 người được xác nhận và Incheon tăng thêm một người.

Số lượng sinh viên tích lũy tại Seoul là 265, Gyeonggi 262, Busan 107, Chungnam 115, Incheon 31, Gwangju 16, Daejeon 22, Ulsan 28, Sejong 40, Gangwon 29, Chungbuk 31, Jeonbuk 7

Có 4 người ở Jeonnam, 86 người ở Gyeongnam, 4 người ở Jeju và 6 người bị cách ly.

Tỷ lệ phụ nữ trong số các bệnh nhân được xác nhận là 61,54%, cao hơn so với nam giới.

Theo độ tuổi, 2330 người ở độ tuổi hai mươi chiếm 28% tổng số.

Những năm 50 được theo sau bởi 1602 (19,25%), 40, 1.164 (13,99%) và 60, 1,33 (12,42%).

encncnidesvi